Odborná praxe: Rámcový plán výuky

1. ročník

Vyuka prace na kruhu
 1. Úvod (základní ustanovení právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci)
 2. Seznámení s oborem a přípravou materiálů pro používání ve výrobě
 3. Ruční zpracování materiálů
 4. Strojní zpracování materiálů
 5. Příprava vytvářecí hmoty
 6. Základy zatáčení do sádrových forem a obtáčení
 7. Základy vylévání do sádrových forem
 8. Základy zdobící techniky

2. ročník

 1. Vytáčení na hrnčířském kruhu
 2. Obtáčení (zatáčení do sádrových forem)
 3. Vylévání do sádrových forem
 4. Výroba drobných částí a spojování do celků
 5. Glazování a engobování
 6. Zdobící techniky
 7. Rovnání výrobků do pece, sušení, výpal přežahový a ostrý
 8. Výroba sádrových forem (modelů)

3. ročník

 1. Vytáčení náročnějších tvarů na hrnčířském kruhu
 2. Obtáčení a spojování do celků
 3. Tvarování a modelování
 4. Samostatné naplňování pece pod dozorem
 5. Závěrečná práce

Odkazy

Závěrečná práce

Vyvrcholením celého studi jsou praktické závěrečné zkoušky. K jejich úspěšnému splnění je zapotřebí vytvořit závěrečnou práci, kterou prokáží, že si osvojily všechny nezbytné dovednosti. Témata závěrečné práce budou vyhlášena během prosince. Témata prací zde budou zveřejněna. Studenti, kteří budou mít zájem, budou moci prezentovat své práce na těchto stránkách.© 2007 Petr Kohútek