Odborná praxe

Keramika Vostřák

Vyuka prace na kruhu

Od konce devadesátých let zajišťuje keramická dílna odbornou praxi pro učňovský obor umělecký keramik.

Během odborné praxe se učni seznámí se velkou škálou materiálů a technologií při vytváření keramických předmětů. Naučí se rozlišovat zpracovávat keramické hmoty, glazury, engoby (hlinky), a ostatní pomocné materiály potřebné při vytváření keramiky.

Základní postupy a technologie, především vytáčení z volné ruky na hrnčířském kruhu , dále modelování plastik a reliéfů a také ostatních technologií, např. odlévání do sádrových forem, dekorování pomocí glazur, barev a dalších prostředků. Proniknou do tajů technologií používaných při vypalování.

Seznámí se s prací na ojedinělých zakázkách a uměleckých projektech, ale také se standardní výrobou rozsáhlejších zakázek.

Osnovy

Rámcový plán výuky i podrobný plán jsou k dispozici v sekci osnovy.

Učňovské práce

Najdete zde mimo jiné i ročníkové a závěrečné práce seřazené podle let. Podívejte se, co naši učni dovedou vytvořit.

Jednotlivé ročníky

SOŠ uměleckořemeslná

Kontakt na školu:

SOŠ uměleckořemeslná
Podkovářská 4,
190 00 Praha 9 - Vysočany,

Tel.: +420 266 311 751
Tel.: +420 284 811 217
Fax: +420 284 811 217

Odkazy© 2007 Petr Kohútek